Logo Cispec

Nota prawna

Przed rozpoczęciem przeglądania stron niniejszej witryny należy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania z niej. Łącząc się z tą witryną, użytkownik akceptuje te warunki bez zastrzeżeń. Ponadto, zgodnie z artykułem nr 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, osobami odpowiedzialnymi za niniejszą stronę internetową cispec.eu są :

 

Właściciel: DECLEMY - Cispec

 

Numer syreny: 885236497

 

Osoba odpowiedzialna za publikację: DECLEMY - Cispec

 

Siedziba główna: 2 Rue Docteur Veyrat, 73800 MONTMELIAN

 

E-mail: delphine.declemy@cispec.fr

 

Strona internetowa: www.cispec.eu

 

 

Warunki użytkowania :

 

Korzystanie z tej strony cispec.eu oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego użytkownicy strony cispec.eu są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi. 

 

Ta strona (cispec.eu) jest oferowana w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS itp.). Aby zapewnić lepsze wrażenia z użytkowania i przyjemniejszą grafikę, zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome itp. Cispec wykorzystuje wszelkie dostępne środki, aby zapewnić wiarygodne informacje i rzetelną aktualizację swojej strony internetowej. Mogą jednak wystąpić błędy lub pominięcia. W związku z tym użytkownik Internetu musi upewnić się, że informacje są poprawne i powiadomić firmę Cispec o wszelkich zmianach na stronie, które uzna za przydatne. Cispec w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych informacji ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą z nich wynikać.

 

Strona cispec.eu jest regularnie aktualizowana. Podobnie, informacje prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane, niemniej jednak są one wiążące dla użytkownika, który powinien się do nich jak najczęściej odwoływać w celu zapoznania się z nimi.

 

Ciasteczka :

Witryna cispec.eu może prosić o zaakceptowanie plików cookie do celów statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to niewielki plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją użytkownika Internetu na danej stronie. 

 

Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie:

 

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki "Opcje". Kliknij zakładkę "Prywatność". Ustaw zasady retencji na : "Użyj ustawień niestandardowych dla historii". Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć obsługę plików cookie. 

 

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka "Narzędzia". Kliknij na "Poufność" i wybierz "Zablokuj wszystkie pliki cookie". Zatwierdzenie przyciskiem "Ok". 

 

W Safari: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trybik) w prawym górnym rogu przeglądarki. Wybierz opcję "Ustawienia". Kliknij przycisk "Pokaż ustawienia zaawansowane". W sekcji "Prywatność" kliknij opcję "Ustawienia treści". W sekcji "Pliki cookie" można zablokować pliki cookie. 

 

W przeglądarce Chrome: Kliknij ikonę menu (symbolizowaną przez trzy poziome linie) w prawym górnym rogu przeglądarki. W sekcji "Prywatność" kliknij przycisk "Preferencje". W zakładce "Prywatność" można zablokować pliki cookie. 

 

Hiperłącza :

Witryna Cispec może zawierać łącza do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Firma Cispec nie ma możliwości kontrolowania stron, do których prowadzą odnośniki na jej stronie internetowej. Firma Cispec nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron i źródeł, ani ich nie gwarantuje. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zawartości tych zewnętrznych witryn lub źródeł, a w szczególności z informacji, produktów lub usług, które oferują, ani za jakiekolwiek wykorzystanie tych elementów. Ryzyko związane z takim użytkowaniem spoczywa w pełni na użytkowniku Internetu, który musi przestrzegać warunków korzystania z sieci. Użytkownicy, subskrybenci i osoby odwiedzające stronę internetową nie mogą tworzyć hiperłączy do tej strony bez uprzedniej wyraźnej zgody firmy Cispec. W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chce utworzyć hiperłącze do strony internetowej Cispec, powinien wysłać wiadomość e-mail dostępną na stronie w celu sformułowania prośby o utworzenie hiperłącza. Cispec zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

 

Świadczone usługi :

Celem strony internetowej cispec.eu jest dostarczenie informacji o wszystkich działaniach firmy. 

 

Cispec dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej cispec.eu były jak najdokładniejsze. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy są one wynikiem jego winy, czy też winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

 

Wszystkie informacje na stronie internetowej cispec.eu mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie lub rozwinięciu bez powiadomienia. Ponadto informacje zawarte na stronie internetowej cispec.eu nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie są umowne. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian dokonanych od momentu ich wprowadzenia do sieci.

 

Ograniczenia umowne dotyczące danych :

Informacje zawarte na tej stronie są możliwie najdokładniejsze, a strona jest aktualizowana w różnych porach roku, może jednak zawierać nieścisłości lub pominięcia. Jeśli zauważysz lukę, błąd lub coś, co wydaje się być nieprawidłowym działaniem, zgłoś to pocztą elektroniczną na adres delphine.declemy@cispec.eu, opisując problem jak najdokładniej (strona powodująca problem, typ komputera i używanej przeglądarki itp.) Wszelkie pobierane treści użytkownik pobiera na własne ryzyko i wyłączną odpowiedzialność. W związku z tym firma Cispec nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub utratę danych w wyniku pobierania plików. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu aktualnego, wolnego od wirusów sprzętu oraz przeglądarki najnowszej generacji. Firma Cispec nie ponosi odpowiedzialności za linki hipertekstowe umieszczone w ramach niniejszej strony internetowej do innych zasobów w Internecie.

 

Własność intelektualna :

Cała zawartość tej strony cispec.eu, w tym, ale nie tylko, grafika, obrazy, teksty, filmy, animacje, dźwięki, logo, gify i ikony, jak również ich układ, są wyłączną własnością firmy, z wyjątkiem znaków towarowych, logo lub treści należących do innych firm partnerskich lub autorów. Wszelkie powielanie, dystrybucja, modyfikacja, adaptacja, retransmisja lub publikacja, nawet częściowa, tych różnych elementów jest surowo zabroniona bez pisemnej zgody firmy Cispec. Takie przedstawienie lub powielanie stanowi naruszenie, które podlega karze zgodnie z art. L.335-2 Kodeksu własności intelektualnej. Nieprzestrzeganie tego zakazu stanowi naruszenie, które może pociągnąć za sobą odpowiedzialność cywilną i karną osoby naruszającej prawo. Ponadto właściciel skopiowanych treści może podjąć działania prawne przeciwko użytkownikowi.

 

Postępowanie sądowe :

Niniejsze warunki korzystania ze strony internetowej cispec.eu podlegają prawu francuskiemu, a wszelkie spory lub postępowania sądowe, które mogą wyniknąć z interpretacji lub wykonania tych warunków, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów, w których znajduje się siedziba firmy. Językiem odniesienia dla rozstrzygania wszelkich sporów jest język francuski.

 

Dane osobowe :

We Francji dane osobowe są chronione na mocy ustawy nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawy nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., artykułu L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywy europejskiej z 24 października 1995 r.

 

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie musi podawać nam żadnych danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej cispec.eu.

 

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. W przypadku niektórych usług oferowanych przez naszą witrynę użytkownik może być zobowiązany do przekazania nam pewnych danych, takich jak: nazwisko, imię, adres e-mail i numer telefonu. Ma to miejsce w przypadku wypełnienia formularza dostępnego online w zakładce "kontakt". W każdym przypadku użytkownik może odmówić podania swoich danych osobowych. W takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z usług witryny, w szczególności z możliwości uzyskania informacji o naszej firmie lub otrzymywania biuletynów. Wreszcie, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje o użytkowniku podczas przeglądania naszej witryny, w tym: informacje o korzystaniu z naszej witryny, takie jak odwiedzane obszary i usługi, do których użytkownik uzyskuje dostęp, adres IP użytkownika, typ przeglądarki, czas dostępu. Takie informacje są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych celów statystycznych, w celu poprawy jakości usług oferowanych użytkownikowi. Bazy danych są chronione przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

Białe logo Cispec

Siedziba firmy

Online

Białe logo Cispec

Siedziba firmy

Online