Logo Cispec

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") ma służyć jako przewodnik po ochronie danych osobowych. Karta") ma na celu sformalizowanie naszego zobowiązania do poszanowania prywatności użytkowników strony internetowej www.cispec.eu prowadzonej przez firmę Cispec.

W kontekście udostępniania naszej Strony www.cispec.eu przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ("GDPR") i na warunkach określonych poniżej.

 

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia naszych Usług lub informowania o nich, w ścisłej zgodności z GDPR.

Gromadzimy tylko takie dane osobowe, które są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. Dlatego nigdy nie będziesz proszony o podanie danych osobowych uważanych za "wrażliwe", takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne lub religijne.

Rejestrując się na Stronie, użytkownik upoważnia nas do przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z postanowieniami Karty. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami niniejszej Polityki, prosimy nie korzystać z witryny www.cispec.eu ani z Usług.

 

 

ARTYKUŁ 1 - GROMADZONE DANE OSOBOWE

 

Gdy użytkownik dokonuje zakupu w naszym sklepie, w ramach procesu kupna i sprzedaży gromadzimy przekazane nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

 

Podczas przeglądania stron naszego sklepu automatycznie otrzymujemy również adres IP komputera użytkownika, co umożliwia nam uzyskanie szczegółowych informacji na temat używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.

 

Marketing e-mailowy (jeśli dotyczy): Za Twoją zgodą możemy wysyłać Ci wiadomości e-mail dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

 

 

ARTYKUŁ 2 - ZGODA

 

Jak uzyskać moją zgodę?

 

Gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zaplanowania dostawy lub zwrotu zakupionego towaru, zakładamy, że wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych wyłącznie w tym celu.

 

Jeśli poprosimy Cię o podanie danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu, np. w celach marketingowych, poprosimy Cię bezpośrednio o wyrażenie zgody lub umożliwimy Ci odmówienie.

 

 

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

 

Jeśli po wyrażeniu zgody użytkownik zmieni zdanie i nie będzie już wyrażał zgody na kontaktowanie się z nim, gromadzenie lub ujawnianie jego danych, może nas o tym powiadomić, kontaktując się z nami pod adresem delphine.declemy@cispec.fr.

 

ARTYKUŁ 3 - UJAWNIANIE INFORMACJI

 

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli użytkownik naruszy nasze Warunki i postanowienia.

 

 

ARTYKUŁ 4 - Woocommerce

 

Nasz sklep jest obsługiwany przez O2 Switch. Jednak platforma handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze usługi i produkty, jest dostarczana przez rozszerzenie Woocommerce.

 

Twoje dane są przechowywane w systemie przechowywania danych i bazach danych Woocommerce oraz w ogólnej aplikacji Woocommerce. Dane użytkownika są przechowywane na bezpiecznym serwerze chronionym przez zaporę sieciową.

 

 

Płatność :

 

Jeśli dokonujesz zakupu poprzez bezpośrednią bramkę płatności, w tym przypadku Woocommerce przechowuje informacje o Twojej karcie kredytowej. Informacje te są szyfrowane zgodnie z normą Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Informacje o transakcji zakupu są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zamówienia. Po zakończeniu zamówienia informacje o transakcji zakupu są usuwane.

 

Wszystkie bramki płatności bezpośrednich są zgodne z normą PCI-DSS, zarządzaną przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem takich firm, jak Visa, MasterCard, American Express i Discover.

 

Wymagania standardu PCI-DSS zapewniają bezpieczne przetwarzanie danych kart kredytowych przez nasz sklep i jego usługodawców.

 

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Woocommerce lub w Polityce prywatności.

 

 

ARTYKUŁ 5 - USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONY TRZECIE

 

 

Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy, gromadzą, wykorzystują i ujawniają informacje o użytkowniku wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania usług, które świadczą na naszą rzecz.

 

Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak bramy płatnicze i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własne zasady ochrony prywatności dotyczące informacji, które musimy im przekazywać w związku z transakcjami zakupu dokonywanymi przez użytkownika.

 

W odniesieniu do tych dostawców zalecamy dokładne zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą oni postępować z danymi osobowymi użytkownika.

 

Należy pamiętać, że niektórzy świadczeniodawcy mogą mieć siedzibę lub dysponować placówkami w innej jurysdykcji niż my. Jeśli więc użytkownik zdecyduje się na przeprowadzenie transakcji, która wymaga skorzystania z usług zewnętrznego dostawcy, informacje o nim mogą podlegać prawu jurysdykcji, w której znajduje się taki dostawca lub jurysdykcji, w której znajdują się jego obiekty.

 

Na przykład, jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie, a jego transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatności znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, informacje o użytkowniku, które zostały wykorzystane do sfinalizowania transakcji, mogą zostać ujawnione na mocy prawa Stanów Zjednoczonych, w tym ustawy Patriot Act.

 

Po opuszczeniu strony naszego sklepu lub przekierowaniu na stronę internetową lub aplikację strony trzeciej, użytkownika nie obowiązują już niniejsze Zasady ochrony prywatności ani Warunki korzystania z naszej strony internetowej.

 

 

Linki

 

Użytkownik może opuścić naszą witrynę, klikając określone łącza na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych innych stronach i zalecamy dokładne zapoznanie się z ich polityką prywatności.

 

 

ARTYKUŁ 6 - BEZPIECZEŃSTWO

 

Aby chronić dane osobowe użytkowników, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu zapewnienia, że dane te nie zostaną utracone, przywłaszczone, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w niewłaściwy sposób.

 

Jeśli podasz nam informacje o swojej karcie kredytowej, zostaną one zaszyfrowane przy użyciu protokołu SSL i będą przechowywane z wykorzystaniem szyfrowania AES-256. Żadna metoda transmisji przez Internet ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna, jednak przestrzegamy wszystkich wymogów PCI-DSS oraz wdrażamy dodatkowe ogólnie przyjęte standardy branżowe.

COOKIES

 

 

ARTYKUŁ 7 - WIEK PRZYZWOLENIA

 

Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik oświadcza, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania oraz że udzielił nam zgody na korzystanie z niniejszej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające pod jego opieką.

 

 

ARTYKUŁ 8 - ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o częste jej sprawdzanie. Zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w treści niniejszych zasad, poinformujemy Cię tutaj o ich aktualizacji, tak abyś wiedział, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, ujawniamy je.

 

Jeśli nasz sklep zostanie przejęty przez inną firmę lub połączy się z nią, informacje o użytkownikach mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli kontynuować sprzedaż produktów dla użytkowników.

 

 

PYTANIA I DANE KONTAKTOWE

 

Jeśli chcesz: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić, zmienić lub usunąć dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, złożyć skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności pod adresem delphine.declemy@cispec.fr.

Białe logo Cispec

Siedziba firmy

Online

Białe logo Cispec

Siedziba firmy

Online